Ledarskapsworkshop
8 - 9 mars 2018

 

De 4 Disciplinerna
för exekvering


Skapa engagemang:
Lyckas med strategier
och
viktiga mål

 

"Under två års tid har mina restauranger som jobbat med De 4 Disciplinerna varit bland de bäst presterande i hela svenska McDonalds organisationen. Under 2016 ökade vi vår försäljning med över sex procentenheter mer än genomsnittet i Sverige. År 2017 har restaurangerna fortfarande den bästa försäljningstillväxten i den svenska McDonalds organisationen".
- Ivan Ström, franchisetagare

Skapar resultat engagemang eller skapar engagemang resultat?

En ledares viktigaste uppgift är att skapa resultat med och genom sina team - resultat som hög kundnöjdhet, kvalitet, nyförsäljning eller tillväxt. Ofta finns en strategi för hur målen ska uppnås. Men det är svårare att få strategierna att verkligen hända. Varför? Jo för att det krävs engagemang från ledare och medarbetare för att resultaten ska hända. Det krävs att målen är tydliga för alla, samt att individerna vet vad de behöver göra för att få målen att hända. Det krävs också synlighet kring framsteg och regelbundet ansvarstagande.

De 4 Disciplinerna för exekvering är en ledarskapsmetodik som ger dig som ledare de praktiska verktyg du behöver för att nå dina önskade resultat. Det är mer än bara en ledarskapsteori - det är en resultatfokuserad ledarskapsstil baserad på medarbetarnas egna idéer kring de aktiviteter som är allra viktigast för att nå målen.

Nu finns De 4 Disciplinerna som öppen tredagars workshop för ledare som vill och behöver ändra och förstärka beteenden för att lyckas nå önskade resultat.

INNEHÅLL

4dx modellen
Vårt exekveringsprogram bygger på fyra grundpelare, som har växt fram från de hinder som stoppar exekvering. Dessa grundpelare är:

 • Fokusera på det “vilt viktiga”. Vilka mål är avgörande för framgång? Så viktiga att om de inte uppnås, så spelar det inte så stor roll om teamet eller organisationen når sina andra mål eller inte?
 • Agera på de ledande måtten. Vilka är de aktiviteter som har absolut störst betydelse för att nå målen eller inte? Fokuserar man på de aktiviteterna och mäts de lika tydligt som resultaten mäts? Eller går större delen av energin åt till att hantera det vi kallar virvelvinden? (Allt det dagliga som händer och som riskerar att komma i vägen för oss för att nå målen.)
 • Skapa en måltavla. Hur säkerställer vi att alla vet hur det går för oss, att alla känner engagemang kring vägen till målen och att alla känner att de själva kan påverka resultaten genom de dagliga val de gör om hur de använder sin tid?
 • Följ ofta upp ansvaret. Hur ofta håller vi varandra ansvariga för de åtaganden vi har gjort? Hur kan vi införa en modern process, där människor tar ansvar och håller varandra ansvariga inom teamen?

WORKSHOPENS TRE DELAR

8 - 9 mars 2018
Strategisk exekvering del 1:
De 4 Disciplinerna för exekvering

 • 4DX – vad det är, hur det fungerar och hur man implementerar i sin egna organisation.
 • Praktiska övningar för att ta fram förslag på de mest kritiska målen: WIG (Wildly Important Goal) och de ledande måtten som leder till resultat i det dagliga arbetet i det egna teamet.
 • Förbereda och öva på att lansera, förankra och implementera metodiken i det egna teamet.

Strategisk exekvering del 2:
Lansering på hemmaplan

 • Inför lanseringen, 45-minuters coaching per organisation med en FranklinCovey konsult.
 • Deltagarna lanserar och förankrar 4DX målarbetet i sina team.
 • Tillgång till portalen 4DXOS ingår i sex månader för varje deltagare, du får bland annat tillgång till utbildningsfilmer, måltavlor och annat nyttigt material.

Strategisk exekvering del 3:
En dags praktisk ledarskapsworkshop kring hur du utvecklar 4DX processen och skapar uthålliga resultat och engagemang

 • Inför ledarskapsdagen, 45 minuters coaching per organisation med FranklinCovey konsult.
 • Utbyte av erfarenheter från lanseringen på hemmaplan och presentation av resultaten.
 • Förstärkning och fördjupning

- Hur skapar man bra och energifyllda möten?
- Hur ökar man kvalitén och effekten i de veckvisa åtagandena?
- Hur optimerar man 4DX processen för att accelerera målarbetet?
- Hur skapar vi högsta nivå av engagemang i teamet?

FÖR VEM?

Workshopen är för dig som är ledare, oavsett nivå och som vill och behöver få till vissa beteenden i det egna teamet för att nå de önskade resultaten.

PRIS

SEK: 25 000 ex.moms/deltagare.
Är ni fler än en deltagare från samma organisation är priset för övriga deltagare
SEK 18 950 ex.moms/deltagare.

FranklinCovey All Access Pass kunder har 20 % reducerat pris.

För bästa utväxling av workshopen rekommenderar vi starkt att ni är minst två deltagare från samma organisation så att ni får kraften att implementera verktygen efteråt.

Läs om Ivan Ström, McDonalds franchisetagaren som skapade toppresultat med hjälp av De 4 Disciplinerna här!

ANMÄL DIG TILL
WORKSHOPEN HÄR!

PRAKTISKA FAKTA


Dag 1:
Torsdag 8 mars 09.00 - 17.00
Dag 2: Fredag 9 mars 09.00 - 17.00
Dag 3: Måndag 16 april 09.00 - 17.00

Plats:
FranklinCovey Sweden,
Sveavägen 34, 5 tr 

FACILITATOR

Workshopen i De 4 Disciplinerna hålls av Mark Reznik, ledarskaps-och strategiexekveringsexpert samt medförfattare till den svenska utgåvan av den bästsäljande boken om de 4 disciplinerna.

Mark Reznik, är ansvarig för strategiexekvering på FranklinCovey Sweden och svensk medförfattare till boken "De 4 Disciplinerna för exekvering", han har mångårig erfarenhet som affärsledare, från styrelsearbete, försäljning/marknadsföring och affärsutveckling, både från svenska och internationella företagsmiljöer.

FRÅGOR?

Maila oss på info@franklincovey.se

Om FranklinCovey

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.