De 7 goda vanorna

19 - 21 mars 2018

7 vanor för att leda dig själv och andra till hållbar framgång

De 7 goda vanorna är en tredagars kurs där du som deltagare får konkreta verktyg för att leda dig själv och andra på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

I dagens alltmer snabbrörliga, flexibla och digitaliserade arbetsliv är kraven höga. Du behöver kunna ta stort eget ansvar, lägga din egna tid och energi på rätt saker, samt skapa och bidra i team där de individuella talangerna, idéerna och styrkorna bidrar till innovation, arbetsplatskultur och resultat.

 

De 7 goda vanorna är baserad på boken med samma namn
(The 7 Habits of Highly Effective People) , skriven av professorn och ledarskapsförebilden Stephen R. Covey.

Boken är baserad på omfattande forskning kring vilka synsätt och beteenden som är gemensamma hos framgångsrika individer, och är en praktisk handbok i hur du skapar framgångsrika relationer med andra människor. Då bra ledarskap i huvudsak handlar om kvaliteten på relationerna, kom boken att bli en inspiration för ledare äver hela världen och så småningom också en workshop.

INNEHÅLL

De 7 goda vanorna är ett ramverk av vanor som tillsammans ger dig starka relationer och hållbar framgång.

Kursen är uppbyggd kring en mognadsskala, från vana 1 till vana 7. Under kursen får deltagarna på ett interaktivt sätt fördjupa sig i alla vanorna.


Led dig själv: Vana 1 - 3

Först bygger deltagarna en karaktärgrund genom att
fokusera på att lära sig leda sig själva – och nå privata segrar. De tar fullt ansvar för sina handlingar, humör, och resultat. De sätter mål som är linjerade med sin egna livsmission och syfte i teamet och i organisationen, och lär sig exekvera de målen genom att fokusera på det som är viktigt och inte bara det som är mest bråttom.

Samverka med andra: Vana 4 - 6

Efter de personliga segrarna, uppnår deltagarna de publika segrarna genom att lära sig hur de arbetar effektivt tillsammans med andra. De lär sig ett mindset av överflöd och vinna-vinna som de kan ta med sig i varje möte och relation. De lär sig också hur de effektivt kan kommunicera med andra genom att först lyssna empatiskt för att sedan bli förstådda. Slutligen fördjupar de sig i hur de kan skapa synergi med andra ibland helt olika dem själva för att skapa resultat som överträffar vad någon av individerna själva kunnat komma på.

Ta hand om dig själv: Vana 7

Till sist lär sig deltagarna hur de kan skapa hållbar energi och produktivitet genom att investera i sig själva i fyra dimensioner: kropp, själ, hjärta och hjärna.

FÖR VEM?

Denna workshop är för dig som vill bli bättre på att effektivt leda dig själv mot dina viktigaste mål och samverka med andra, för vinna-vinna relationer.

PROCESS OCH MATERIAL

Före workshopen får du göra en 360-profil där du och andra får utvärdera dina styrkor och utvecklingsmöjligheter i förhållande till De 7 goda vanorna. Du gör även om denna profil efter workshopen för att se dina framsteg. 

Efter workshopen följer du ett 7 veckors kontrakt tillsammans med en ansvarspartner

I kursen ingår utöver profilen:

- Deltagarkit med deltagarmaterial, 7-veckors kontrakt, övningskort mm.
- Tillgång till appen för kontinuerlig förstärkning.

ANMÄL DIG HÄR!

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tider

Måndag 19 mars 09.00 - 17.00
Tisdag 20 mars 09.00 - 17.00
Onsdag 21 mars 09.00 - 17.00

Plats
FranklinCovey Sveavägen 34, 5 tr

PRIS

18 950 SEK ex. moms/person.
20 % rabatt för medlemmar i FranklinCovey
All Access Pass.

Frågor om De 7 goda vanorna kursen?

 

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.