Effektiva presentationer
27 - 28 sep 2018

Leverera framgångsrika presentationer gång på gång!

Att skapa en framgångsrik presentation handlar om mer än att bara sätta samman snygga bilder. Att framföra information och få igenom sina idéer på ett framgångsrikt sätt är en av de viktigaste kompetenserna idag.

Idag görs det alldeles för många dåliga presentationer. Och med rätt kunskap så är det rätt enkelt att ändra på. Alla kan göra bra presentationer, var och en på sitt sätt.

 

Vad kännetecknar dem som konsekvent levererar framgångsrika presentationer?

FranklinCovey har tillsammans med ledande hjärnforskare tagit fram en interaktiv tvådagarsträning. Kursen ger dig de synsätt, förmågor och verktyg du behöver för att lyckas med dina presentationer, både live och digitalt.

Framgångsrika presentationer har tre saker gemensamt.

Personen som presenterar:

 1. Knyter an till budskapet.
 2. Knyter an till sig själva.
 3. Knyter an till sina åhörare.

För att lyckas med detta behöver presentatörer:

• Utveckla ett kraftfullt budskap.
• Utforma effektfulla bilder.
• Presentera med kvalitet

INNEHÅLL


Grunden

 • Definiera syftet med presentationen.
 • Förstå synsättet “att knyta an.”
 • Förstå att synsätt och process tillsammans skapar framgångsrika presentationer.
 • Knyta an med åhörare virtuellt eller personligen.

Utveckla ett kraftfullt budskap

 • Definiera syftet med ditt budskap.
 • Skapa en stark inledning och avslutning.
 • Formulera effektiva nyckelbudskap.
 • Skapa bilder som stärker dina budskap.
 • Skriv effektiva stödanteckningar och manus.

Presentera med kvalitet

 • Planera första intrycket och hur du ska hålla intresset.
 • Presentera bilderna på ett effektivt sätt.
 • Handskas med bra och dålig nervositet.
 • Hantera frågor och gruppdynamik

Deltagarmaterial och process

I kursen ingår en profilundersökning som du gör före och efter workshopen för att se dina framsteg. Du får även ett kursmaterial.

För vem?

Effektiva Presentationer passar alla som behöver nå ut med sina budskap.

ANMÄL DIG HÄR!

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tider

Torsdag 27:e sep 09.00 - 17.00
Fredag 28:e sep 09.00 - 17.00

Plats
FranklinCovey Sveavägen 34, 5 tr

PRIS

13 950 SEK ex. moms/person.
20 % rabatt för medlemmar i FranklinCovey
All Access Pass.

Frågor om kursen?

Kontakta Isabella Elovaara på

Email: isabella.elovaara@franklincovey.se
Telefon: +4672 358 33 66

LinkedIn

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.