De 4 nyckelrollerna
för ledarskap

14 - 15 mars 2019

Engagera människor - skapa resultat

Globalisering, digitalisering, nya agila arbetssätt och generationsskiften gör att det blir mer komplext än någonsin tidigare att leda människor. Samtidigt har möjligheterna till innovation och tillväxt för många organisationer aldrig varit större. Ledarskapet har aldrig varit viktigare.

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är en praktisk tvådagarskurs som ger dig som ledare de synsätt, förmågor och verktyg du behöver för att kunna engagera och ta fram potentialen i dina medarbetare.

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är vårt helt nya ledarskapsprogram som bygger på över 30 års erfarenhet av att utveckla globala ledarskapsprogram och på de senaste rönen kring modernt ledarskap.

Vi har identifierat fyra nyckelroller som framgångsrika ledare behöver bemästra för att skapa engagemang och hållbara resultat. Vi kallar dem nyckelroller då ledare behöver vara bra på alla fyra för att lyckas.

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är:

1. Förtroendeskaparen: Bygg förtroende: Var den ledare som andra väljer att följa, en ledare med både bra karaktär och kompetens.

Förtroende är grundstenen i produktiva team och det behöver börja med kombinationen av ledarens egna karaktär och kompetens - trovärdigheten som möjliggör byggandet av en förtroendekultur.  

2. Visionären: Skapa visionen. Definera tydligt var ditt team är på väg och hur de ska ta sig dit.

Effektiva ledare skapar en delad vision och strategi, och kan kommunicera den så bra så att andra vill följa dem på resan.

3. Genomföraren: Exekvera strategierna. Nå konsekvent de viktigaste målen med och genom andra med hjälp av bra processer.

Ledare behöver inte bara kunna tänka stort och måla upp en vision, utan även tänka strategiskt och exekvera strategierna fram till resultat - genom och med andra.

4. Coacha potentialen: Frigör förmågorna hos varje individ i teamet för att förbättra prestation, lösa problem och utveckla deras karriärer.

Effektiva ledare utvecklar ledarskapspotential i andra och förbättrar prestationer genom kontinuerlig feedback och coachning.

FORSKNINGEN OCH LÖSNINGEN

FranklinCovey har de två senaste åren forskat kring vad dagens organisationer behöver från sina ledare både nu och i framtiden. Vi ser tre förmågor som sticker ut. Man letar efter ledare som:

  • Tänker stort och anpassar sig snabbt
  • Tar strategier till handling och faktiska resultat
  • Kan coacha människor till bättre prestationer.

Programmet De 4 nyckelrollerna för ledarskap utvecklar ledare som kan bemästra detta konsekvent.
Detta genom ett ramverk som fokuserar lika mycket på vem ledaren är såväl som vad ledaren gör.

DELTAGARMATERIAL OCH PROCESS

I programmet ingår en 360-profil som du gör både före och efter avslutad träning för att kunna se dina framsteg.

I ditt deltagarkit ingår:
- En deltagarbok
- Inlärningskort

FÖR VEM?

Denna kurs är främst för deltagare som har några års ledarskapserfarenhet. Kanske har de nyligen befordrats till en mer senior ledarroll eller haft seniora roller tidigare, men vill ha ytterligare verktyg för att stärka sitt ledarskap.

ANMÄL DIG HÄR!

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tider

Torsdag 14:e mars: 09.00 - 17.00
Fredag 15:e mars 09.00 - 17.00

Plats
FranklinCovey Sveavägen 34, 5 tr

PRIS

13 950 SEK ex. moms/person.
20 % rabatt för medlemmar i FranklinCovey
All Access Pass.

Frågor om kursen?

Kontakta Isabella Elovaara på

Email: isabella.elovaara@franklincovey.se
Telefon: +4670 827 00 56

LinkedIn

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.