Projektledning
för den inofficiella
projektledaren

13 - 14 dec 2018

Driv framgångsrika projekt om och om igen!

I det nya arbetslivet har många medarbetare och ledare obemärkt glidit in i rollen som "inofficiell" projektledare. De driver ofta många, stora och/eller komplexa projekt och initiativ utan att ha formell projektledningsträning i bagaget.

FranklinCovey har i samarbete med Project Management Institute tagit fram en praktisk träning i projektledning. Träningen hjälper deltagarna med att leda både process och människor på ett sätt som ökar sannolikheten för framgångsrika projekt.

 
Projektledning för den inofficiella projektledaren är ett program som ger dig som deltagare konkreta verktyg för att framgångsrikt initiera, starta, driva, bevaka & hantera samt stänga projekt. Du lär dig dels hur du på bästa sätt leder människor, som du ofta inte är officiell chef för, och hur du på bästa sätt driver processen framåt.

INNEHÅLL

Grunden

 • Förståelse för att framgång i projekt bygger på en kombination av bra process och projektmedlemmarna.
 • Använd de 4 grundläggande ledarskapsbeteendena som inspirerar projektmedlemmar att ge sitt bästa bidrag.

Initieringsfasen

 • Identifiera projektets intressenter och nyckelintressenter.
 • Fastställ tydliga och mätbara projektresultat.
 • Skapa ett väl definierat projektomfattningsdokument.

Planeringsfasen

 • Identifiera, utvärdera och hantera risker i projektet.
 • Skapa en realistisk och tydlig projektplan.
 • Skapa en tydlig kommunikationsplan för projektet.

Genomförandefasen

 • Håll projektmedlemmarna ansvariga för deras delar i projektplanen.
 • Genomför regelbundna ansvarsmöten i projektgruppen.

Bevaka & hantera-fasen

 •  Regelbunden statusuppdatering
 •  Hantering av projektförändringar.

Avslutningsfasen

 • Dra lärdomar av projektet: vad fungerade bra och vad ska bli bättre till nästa projekt?
 • Gör en formell avslutning av projektet genom att dokumentera erfarenheter och lärdomar.

DELTAGARMATERIAL OCH PROCESS

I träningen ingår

- Ett deltagarmaterial
- En digital profil som du gör före och efter träningen för att utvärdera dina framsteg.

Du får under kursen ett antal uppgifter att göra efteråt samt en ansvarspartner som hjälper dig göra lärdomarna från träningen till beteenden under veckorna efter träningen.

För vem?

Träningen passar ledare och medarbetare som leder  interna och/eller externa projekt och initiativ och som inte nödvändigtvis har en projektledarutbildning i bagaget. Träningen passar även bra för team och organisationer som vill ha en gemensam modell för sina projekt.

ANMÄL DIG HÄR!

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tider

Torsdag 13:e dec 09.00 - 17.00
Fredag 14:e dec 09.00 - 17.00

Plats
FranklinCovey Sveavägen 34, 5 tr

PRIS

13 950 SEK ex. moms/person.
20 % rabatt för medlemmar i FranklinCovey
All Access Pass.

Frågor om kursen?

Kontakta Isabella Elovaara på

Email: isabella.elovaara@franklincovey.se
Telefon: +4670 827 00 56

LinkedIn

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.