Säljträning
Hjälpa kunder lyckas:
Kvalificera möjligheter
28 - 29 nov 2018

Bygg hållbara relationer med kunderna - lyckas med komplex försäljning

Har dina säljande skarpa affärsdialoger kring kundernas nyckelfrågor eller fokuseras dialogerna mest på de egna lösningarna? Och följer dina säljande en gemensam process för att på ett effektivt sätt driva affärerna framåt?

FranklinCovey har i över 30 års tid arbetat med organisationer över hela världen och hjälpt dem skapa bättre affärsresultat. Hjälpa kunder lyckas: Kvalificera möjligheter är ett praktiskt tvådagarsprogram som ger deltagarna de synsätt, förmågor och verktyg de behöver för att lyckas inom komplex försäljning: allt utifrån det avgörande synsättet att effektiv försäljning handlar om att hjälpa kunden lyckas.

 

De mest framgångsrika säljarna har vissa specifika saker gemensamt. FranklinCoveys säljträningsprogram Hjälpa kunder lyckas - Kvalificera Möjligheter hjälper säljare att skapa förtroendefulla relationer med sina kunder baserat på ömsesidig nytta.

Resultatet är bättre avkastning på säljarbetet, kortare beslutsprocesser, ökad kundnöjdhet och fler vunna affärer.

INNEHÅLL


Grunden

 • Förstå att sälj handlar om att hjälpa kunder lyckas!
 • Synsätt och beteenden som utmärker de bästa säljarna.
 • Formulera konkreta och mätbara mål för att säkerställa avkastningen på investerad tid och energi i efterföljande 12-veckorsprocessen.

Underlätta beslutsfattandet

 • Förstå hur avgörande det är att underlätta beslutsfattandet för kunderna.
 • Skapa en tydlig samtalsplan som riktar in sig på det som är viktigast för kunden.

Vinn snabbt förlora snabbt

 • Effektivt hantera de vanligaste utmaningarna i den traditionella kund/säljare-relationen genom att först fokusera på kundens nyckelfrågor.

 • Bli skicklig på att utveckla kundernas affärer genom att identifiera deras viktigaste frågor, tydligt definiera påverkan i deras organisation, och kartlägga beslutsprocessen.

 • Säkerställ en realistisk syn på pipeline.

 • Få verktyg för att verkligen agera som en trovärdig affärsrådgivare.

Hantera invändningar

 • Skapa det förtroende som behövs för att övervinna invändningar och
  motstånd genom att förutse dem.

Deltagarmaterial och process

Kursen är en tvådagarsträning, varpå du som deltagare sedan gör olika uppgifter och tränar på förmågorna under 12 veckor. På så vis blir de till framgångsrutiner som höjer din prestation.

 

För vem?

Kursen passar dig som är säljledare och/eller har en säljande roll inom komplex försäljning och för alla konsulter.

ANMÄL DIG HÄR!

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tider

Onsdag 28:e nov 09.00 - 17.00
Torsdag 29:e nov 09.00 - 17.00

Plats
FranklinCovey Sveavägen 34, 5 tr

PRIS

13 950 SEK ex. moms/person.
20 % rabatt för medlemmar i FranklinCovey
All Access Pass.

Frågor om kursen?

Kontakta Isabella Elovaara på

Email: isabella.elovaara@franklincovey.se
Telefon: +4670 827 00 56

LinkedIn

FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper våra kunder att skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat. Vår expertis ligger framför allt inom ledarskap, förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.